Kreditupplysningar

För att en bank eller andra kreditinstitut ska ha en möjlighet att kunna bevilja ett lån till en fysisk eller juridisk person behövs ett bra underlag. Ett underlag för kunna göra en rättvis bedömning på låntagaren görs via kreditupplysningar. Grundtanken och kontentan av en kreditupplysning är att det är mindre risk att bevilja ett lån till en privatperson eller företag som skött sin ekonomi. Och större risk att bevilja lån till en person som misskött sin ekonomi.

En kreditbedömning som känns väldigt logisk eftersom ingen kreditgivare vill riskera sina utlånade pengar. Det är olika kreditupplysningsföretag som tillhandahåller information om låntagarens ekonomiska situation. Och sedan förser banker och andra kreditinstitut med den informationen. Och på så vis förenklas beslutet om låneansökan ska beviljas eller avslås. Oavsett fall det gäller privatlån, bolån med mera.Kreditupplysningar

Med den innehållsrika kreditupplysningen förenklas arbetet avsevärt för kreditgivaren eftersom det blir betydligt enklare att fatta ett snabbt beslut utan att tänka på en massa risker. Man kan se en kreditupplysning som en form av berättelse över en person eller företag tidigare hanterat sina ekonomiska historia med lån och andra krediter.

Förr i tiden gav kreditupplysningsföretagen ut sina kreditupplysningar genom CD-skivor, tryckta skrifter och på usb-minnen. Nu för tiden är alla banker och kreditinstitut uppkopplade mot registret online hos kreditupplysningsföretagen vilket sannerligen förenklar arbetet för kreditgivaren.

Vad innehåller en kreditupplysning?

Alla privatpersoner över 15 år och alla företag i vårt avlånga land finns med i dataregistret hos Sveriges största kreditupplysningsföretag. Du blir automatiskt registrerad och kan inte på något sätt bli struken ur registret. Du hamnar således i deras register oavsett fall du vill eller inte.

En kreditupplysning innehåller först och främst uppgifter om låntagarens ekonomiska situation. Men även grundläggande information som kan vara till nytta för banken eller kreditinstitutet. Som bland annat personliga uppgifter om låntagarens ålder, folkbokföringsadress och all ekonomisk historia med tidigare lån och krediter med mera. En kreditupplysnings viktigaste uppgift är att vara ett oberoende underlag för en låntagares ekonomiska situation och status. Förutom all fakta om personuppgifter och ekonomiska status kan det även medfölja särskilda råd och omdömen om låntagaren. Extra kommentarer som för att återigen underlätta för banker och andra kreditinstitut.Kreditupplysningar

Majoriteten av alla uppgifter hämtar kreditupplysningsföretagen från statliga myndigheter. Identitetsuppgifter för låntagaren hämtas exempelvis upp från Statens personadressregister, SPAR. Medan uppgifter om inkomst och innehav av fastigheter hämtas från skatteregistret samt fastighetstaxeringsregistret hos Skatteverket. Information om obetalda skulder och andra ekonomiska handlingar som låntagaren misslyckat att betala och erhållit betalningsanmärkningar med mera hämtas från Kronofogdemyndigheten.

Kreditupplysningar om fysiska personers ekonomiska handlingar, som lett till negativa konsekvenser, får i normala fall endast innehålla uppgifter som fastställts av en domstol eller annan myndighet. Blott i specifika fall lagras uppgifter om kreditmissbruk för låntagaren i en kreditupplysning. Sådana fall där banker och andra kreditinstitut är ena parten då dessa lyder och verkar under tillsyn av Finansinspektionen. Samt att låntagaren kraftigt överskridit sin kreditgräns eller missbrukat den på så allvarligt sätt att kreditgivaren tvingats säga upp kreditavtalet.

För juridiska personer som är näringsidkare eller personer med anknytning till näringslivet registreras samma typer av uppgifter som för fysiska personer. Lägg därtill att kreditupplysningsföretagen hämtar in ytterligare uppgifter från Bolagsverkets aktiebolagsregister. Och även information och uppgifter från Handels- och Föreningsregistret. Företagen hämtar även in uppgifter som påvisar fall du sitter som styrelseledamot eller delägare i ett aktiebolag eller handelsbolag. Samt fall du har en inregistrerad enskild firma och på så vis är skyldig att betala moms eller arbetsavgifter. Dessa uppgifter hämtar kreditupplysningsföretagen från Basun, ett företagsregister hos Statistiska Centralbyrån.

Två typer av kreditupplysningar för fysiska personer

Flera kreditupplysningar kan innebära sämre kreditvärdighet för dig som fysisk person. Därför finns det två typer av personlig kreditupplysning som företag och kreditgivare kan använda sig av. En privatperson med flera kreditupplysningar är ett negativt tecken för långivare. Banker och andra kreditinstitut ser inte varför låntagaren ansökt om så många olika lån utan ser bara svart på vitt att det inkommit flera kreditupplysningar under kort tid. Och därför sänks kreditvärdigheten för den fysiska personen. Vanligtvis syns en kreditupplysning i upptill ett år. För att inte kreditvärdigheten ska sjunka för varje upplysning som görs så finns det två typer av kreditupplysningar för fysiska personer, Mikoupplysning samt Personupplysning.

Mikroupplysning – En mikroupplysning innehåller, som namnet antyder, mycket mindre information om den fysiska personen än i en personupplysning. Den stora fördelen med en mikroupplysning är att denna inte registreras i något register och på så vis försämras inte din kreditvärdighet. Handlar du något på avbetalning över exempelvis internet eller ska hyra en lägenhet så är det väldigt vanligt att en mikroupplysning används. I en sådan upplysning syns fysiska personens namn och folkbokföringsadress och eventuella betalningsanmärkningar och skuldsaldo hos Kronofogden.Kreditupplysningar

Personupplysning – En personupplysning är en fullständig upplysning och dessa registreras i Upplysningscentralens’ register som enskilda kreditupplysningar. För många personupplysningar kan därför sänka din kreditvärdighet. En personupplysning innehåller, förutom namn, folkbokföringsadress och inkomstuppgifter för två år tillbaka eventuella: fastighetsinnehav, aktiva krediter, äktenskapsförord, betalningsanmärkningar, kreditförfrågningar samt skuldsaldo hos Kronofogden.

En annan sida som vi på dreambusiness håller av är sajten nummer ett bland casino guider. Där kan man läsa om online casinon och mycket mer som blivit en enormt stor business marknad. God läsning!

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.